1/ Ở Rể lưu: các tác phẩm nổi bậc: Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể, Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể…

2/ Tông Môn lưu: Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn, Vạn Cổ Đệ Nhất Tông, Theo Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ…

3/ Linh Dị: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng, Bạn Gái Tôi là Lệ Quỷ…

4/ Ta Có Thể lưu: Ta Có Thể Phục Chế Thiên Phú, Ta Có Thể Một Khóa Tu Luyện, Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật, Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính…

5/ Xoát Thuộc Tính lưu: Ta Theo Trong Gương Xoát Cấp…

6/ Bàn Thờ lưu: Huyền Huyễn: Ta Thành Gia Tộc Lão Tổ !...

7/ Thần Hào lưu: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào…

8/ Hắc Thủ lưu: Ta Là Phía Sau Màn Lão Đại, Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn Thế Giới, Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại…

9/ Âu Thần lưu: Âu Thần, Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm…

10/ Vững Vàng lưu: Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng…

11/ Bật Hack lưu: Khi Bát Sĩ Mở Hack, Hack Kề Bên Người Cỏ Dại..(từ bạn Saitoh Michio)

12/ Max Thuộc Tính lưu: Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu...(từ bạn Jimmy Truong).

Danh sách ebook: